Jak działamy?

Po zgłoszeniu chęci współpracy pracownik naszej firmy przeprowadza wywiad dotyczącego wycenianej nieruchomości, celu wyceny itp. Po przeprowadzonej wstępnej analizie danego przypadku, zleceniodawca otrzymuje (bezpłatnie) wycenę zlecenia.

Po zaakceptowaniu propozycji oraz podjęciu zlecenia następuje wizja lokalna przedmiotowej nieruchomości. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości, uprawniony rzeczoznawca dokonuje wyboru metody oraz analizy lokalnego rynku nieruchomości. Następnie wszystkie niezbędne informacje oraz analizy zostają zawarte w operacie szacunkowych wg obowiązujących standardów. Kolejnym etapem jest przekazanie opracowania zamawiającemu, a następnie dokonane zostaje rozliczenie pomiędzy stronami.

 


oprogramowanie dla biur nieruchomości Projekt i wykonanie: