Wzrost cen gruntów za sprawą nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Przed kupnem działki należy sprawdzić jej przeznaczenie, bowiem ochrona gruntów rolnych i leśnych polega na ograniczeniu ich przeznaczenia na inne cele, a dodatkowo teraz będzie trudniej uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Do 26 maja 2013r. zmiana przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne klas I-III, których powierzchnia przekracza 0,5ha wymagało zgody Ministra Rolnictwa. Przez co, umyślnie dokonywano podziału działek na mniejsze, by ominąć tę procedurę.

Obecnie, zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 26 maja 2013r., zmiana przeznaczenia gruntów wymaga zgody Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi. Dotyczy to zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych klas bonitacyjnych:

  • I- gleby orne najlepsze,
  • II- gleby orne bardzo dobre,
  • III- gleby orne średnio dobre

i to niezależnie od ich powierzchni.

Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych, które stanowią własność Skarbu Państwa, na inne cele wymaga zgody Ministra Ochrony Środowiska. Do pozostałych zmian przeznaczeń gruntów leśnych niezbędna jest zgoda Marszałka Województwa wyrażona po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Według nowelizacji ustawy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne następuje na wniosek prezydenta, burmistrza, wójta właściwym dla lokalizacji gruntu. Zmiana przeznaczenia gruntów jest odnotowywana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Rezultatem nowelizacji ustawy może być zmniejszenie powierzchni działek wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, a to może powodować wzrost cen gruntów.

Źródło: dom.gratka.pl


oprogramowanie dla biur nieruchomości Projekt i wykonanie: