Tylko 1% mieszkań w Krakowie kwalifikuje się do sprzedaży w ramach programu MdM

Niedawno pisaliśmy o programie Mieszkanie dla Młodych przygotowywanym do wejścia w życie, który ma na celu wsparcie młodych małżeństw i osób samotnych w zakupie pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym. Program ten, od chwili pojawienia się pierwszych założeń budzi wiele kontrowersji.

Największe spory wywoływało wykluczenie z programu rynku wtórnego. Problemem było także wsparcie deweloperów poprzez program w większym stopniu niż beneficjentów. Zarzuty dotyczyły również sposobu kwalifikowania mieszkań do programu. Ustalone limity sprawiły, iż mieszkania spełniające kryteria znajdują się na obrzeżach miast, a w niektórych nawet miastach w ogóle takowych nie ma. Niemniej jednak, projekt ustawy został już przyjęty przez  Senat i czeka teraz na podpis prezydenta.

Znane są już prawie wszystkie limity cenowe na I kwartał 2014 roku. Liczone są one
w oparciu o średnią z dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i przelicznika 1.1.

Tym oto sposobem w Krakowie kwalifikuje się jedynie 1% mieszkań. Limit cenowy wynosi bowiem 4894zł, a średnia cena 1m2 jest wyższa niemal o 1800zł. Sytuacja w innych miastach wygląda następująco:

Limity cen                                    % mieszkań kwalifikujących się

  • Gdańsk            5 718zł                                        56%
  • Poznań            5 605zł                                        33%
  • Łódź               5 031zł                                         36%
  • Wrocław         4 774zł                                          6%
  • Katowice        4 695zł                                          43%

Podane limity cen oraz procent mieszkań kwalifikujących się do MdM dotyczą I kwartału 2014 roku i mieszkań do 75m2.

Wskaźniki można znaleźć np.: na stronach internetowych województw. Chcąc policzyć limit dla Warszawy należy zsumować dwa ostatnie wskaźniki, czyli 5258zł i 5405zł, następnie sumę należy podzielić przez 2, a wynik pomnożyć przez 1.1.

Podane dane procentowe odnoszą się do obecnej sytuacji. Jednakże, nic nie wskazuje na to, aby sytuacja uległa zmianie.
Źródło: Dziennik Polski


oprogramowanie dla biur nieruchomości Projekt i wykonanie: