Kredyt hipoteczny na budowę domu systemem gospodarczym

Jak uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu systemem gospodarczym? Jakie są etapy wyboru i udzielenia kredytu?

Podstawowym elementem składowym kredytu jest jego oprocentowanie, w którego skład wchodzi także stopa referencyjna i marża dla banku. To właśnie wysokość marży różnicuje w dużym stopniu kredyty poszczególnych banków. Jej wysokość zależy od wartości nieruchomości i wielkości kredytu.

Kolejnym etapem zaciągnięcia kredytu na budowę domu systemem gospodarczym jest posiadanie działki. Tylko w nielicznych przypadkach możliwe jest zaciągnięcie kredytu jednorazowo na zakup działki i budowę domu.

Zaciągnięty kredyt na budowę domu jest wypłacany po uprzednim udokumentowaniu zakończenia kolejnego etapu budowy. Wypłacany jest on w transzach. W większości banków prowadzona jest również inspekcja nadzoru przeprowadzonych robót dokonywana przez osobę uprawnioną. Pomaga to w ustaleniu czy zadeklarowane prace są zgodne z widniejącymi w kosztorysie. Prace muszą być wykonywane stopniowo, etapami. Jeżeli zaś, bank dopatrzy się uchybień, niezgodności lub gdy prace nie zostaną wykonane, może wtedy wstrzymać wypłatę kolejnej transzy.

Koszt budowy domu jest ustalany na podstawie własnych analiz i danych prowadzonych przez bank. Jest to minimalny koszt budowy domu. Banki nie biorą pod uwagę indywidualnych kosztorysów klientów. Minimalne koszty budowy domu jednorodzinnego ustalone przez banki wahają się od 1 900 do 2 700zł/m kw. Koszt ten jest uzależniony od lokalizacji i wielkości domu.

Dodatkowo klienta obowiązuje karencja w spłacie kapitału podczas budowy domu. Co miesiąc spłaca on jedynie odsetki od uruchomionej części kredytu. Dlatego też wraz z uruchomieniem kolejnej transzy, wysokość odsetek rośnie. Dopiero po wypłacie wszystkich transz klient spłaca raty kredytu wraz z odsetkami.

Istnieje również możliwość wybudowania domu niższym kosztem, niż założył bank. Środki te można wykorzystać na wyporządzenie domu bądź nie uruchamiać kolejnej transzy, a nasza rata do spłacenia będzie niższa.

Ponadto, należy pamiętać, iż banki dają 2 lub 3 lata na wybudowanie domu. Jeżeli budowa nam się opóźnia, należy to zgłosić bankowi. Wtedy możliwe, że trzeba będzie podpisać aneks do u mowy kredytowej. Problemem może być opóźnienie wielomiesięczne lub też wieloletnie. Jeżeli nie dokończymy budowy bank może wypowiedzieć umowę kredytową.
Źródło: Polska Gazeta Krakowska


oprogramowanie dla biur nieruchomości Projekt i wykonanie: